برنامه آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

برنامه فصل بهار 1396

مرکز تخصصی فناوری اطلاعات جهاددانشگاهی قم


 

برای مشاهده و دانلود روی عکس کلیک کنید

صفحه اصلی مراکز آموزشی مرکز شماره 3 (فناوری اطلاعات و ارتباطات) برنامه آموزشی