Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

نشست تخصصی دوره آموزشی فن ترجمه روز سه شنبه مورخ 1395/08/25 برگزار شد.

 

در این نشست که با حضور اساتید برجسته و مجرب دانشگاهی برگزار شد، علاوه بر ارائه مشاوره در خصوص دوره آموزشی مذکور، به سئوالات شرکت کنندگان در این نشست پاسخ داده شد..

دوره تخصصی فن ترجمه روز سه شنبه 1395/09/04 در مرکز زبان های خارجی جهاددانشگااهی واحد استان قم، به نشانی خیابان شهید فاطمی(دورشهر) بین کوچه 20 و 22 آغاز خواهد شد.

صفحه اصلی اخبار برگزاری نشست تخصصی دوره آموزشی فن ترجمه