برگزاری دوره آموزشی عطاری ها

پنجمین دوره آموزشی عطاری در مرکز آموزش های تخصصی شماره 1 جهاددانشگاهی واحد استان قم آغاز شد.

 

attari

.

صفحه اصلی اخبار برگزاری دوره آموزشی عطاری ها