آغاز دوره های تربیت مربی مهد کودک و کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

شروع ثبت نام دوره های مرکز شماره یک ( علوم انسانی)

1- آغاز هفتادمین دوره تربیت مربی مهد کودک در جهاددانشگاهی از 11تیر ماه

2- آغاز دوره کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی از پنجشنبه 15تیر ماه

مشاوره و تماس 37759143 - 37709660 

آدرس : خیابان 19 دی (باجک) نبش کوچه 49 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی اخبار آغاز دوره های تربیت مربی مهد کودک و کمک های اولیه و فوریت های پزشکی