Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 نشست تخصصی فن ترجمه به همت مرکز آموزش زبان های خارجی جهاد دانشگاهی قم برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم، در این نشست که در روز 25 تیرماه، سات 16 با حضور اساتید برجسته و مجرب جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد، فراگیران ضمن دریافت خدمات مشاوره در خصوص دوره آموزشی مذکور به بحث پیرامون این دوره و همچنین دریافت پاسخ سوالات خود خواهند پرداخت.

گفتنی است از ویژگی های این دوره ایجاد و ارتقاء مهارت های درک مطلب، آموزش شیوه های علمی ترجمه و همچنین آموزش اصول و ویرایش نحوی و ادبی متون زبان انگلیسی اشاره کرد.

لازم به توضیح است که شرکت در این نشست برای عموم آزاد است و متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به مرکز زبان های خارجی واقع در خیابان دورشهر، بین کوچه 20 و 22 مراجعه و یا با شماره تماس 37748713 تماس حاصل نمایند.

صفحه اصلی اخبار نشست تخصصی فن ترجمه برگزار خواهد شد