اخذ مجوز برگزاری آزمون بین المللی تافل برای جهاددانشگاهی قم


مدیر کل برنامه ریزی و توسعه آموزش جهاددانشگاهی گفت: طی ۳ سال گذشته و پیگیری های لازم از دفتر امور آزمون های سازمان سنجش و آموزش کشور جهت برگزاری آزمون تافل به عمل آمده، قرار شد جهت برگزاری آزمون تافل در سه استان خراسان رضوی، قم و آذربایجان غربی مجوز لازم صادر شود.

 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسین کلانتری مدیر کل برنامه ریزی و توسعه آموزش جهاددانشگاهی گفت: طی 3 سال گذشته و پیگیری های لازم از دفتر امور آزمون های سازمان سنجش و آموزش کشور جهت برگزاری آزمون تافل به عمل آمده، که طی جلسات مختلف قرار شد برای 8 واحد جهاددانشگاهی مجوز برگزاری آزمون صادر شود. با توجه به این که در اغلب استان ها، دانشگاه ها و موسسات آموزشی مجوز لازم را اخذ نموده اند، در مجموع قرار شد جهت برگزاری آزمون تافل در سه استان خراسان رضوی، قم و آذربایجان غربی مجوز لازم صادر شود.
 
وی در این زمینه افزود: طبق هماهنگی قبلی نماینده سازمان سنجش ازامکانات و تجهیزات واحد قم 25 اردیبهشت بازید به عمل آورد و هم چنین از امکانات وتجهیزات واحدهای استان خراسان رضوی و آذربایجان غربی نیز با حضور نماینده سازمان سنجش بازدید بعمل خواهد آمد.
 
دکتر کلانتری تصریح کرد: هر چند بیش از 20 سال است که دوره های آمادگی آزمون تافل در جهاددانشگاهی برگزار می شود،  ولی برای اولین بار است که مجوز آزمون بین المللی تافل برای جهاددانشگاهی صادر می شود.

 

 

 

 

صفحه اصلی اخبار اخذ مجوز برگزاری آزمون بین المللی تافل برای جهاددانشگاهی قم