Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

در جلسه هم اندیشی مديران جهاد دانشگاهي قم و انجمن طب سنتي ايران شعبه قم، راهکارهای اجرايي همكاري هاي في مابين در حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم مدیران انجمن طب سنتی روز سه شنبه 20 شهریور ماه با حضور در ساختمان معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان قم با رئیس و سرپرست معاونت آموزشی این واحد دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه هم اندیشی دکتر حسین مرادی دهنوی رئیس دانشکده طب سنتی ایران درقم، دکتر سیدرضا وکیلی نیا رئیس انجمن طب سنتی ایران شعبه قم و دکتر اصغری متخصص طب سنتی با دکتر محمد حیدری رئیس جهاددانشگاهی واحد استان قم، علی حسینی سرپرست معاونت آموزشی و محمد رستمی مدیر اداره نظارت و ارزشیابی معاونت آموزشی به بحث و تبادل نظر در خصوص زمینه های موجود همکاری و ظرفیت های دو نهاد برای ارتقاء سطح دانش علاقه مندان و متخصصان طب سنتی پرداختند.

در پايان اين جلسه مقرر گرديد همكاري هاي مورد توافق در قالب عقد تفاهم نامه همكاري آغاز گردد.

 

 

 

صفحه اصلی اخبار همکاری جهاددانشگاهی و انجمن طب سنتی ایران